top of page

 

Междууниверситетския институт по мениджмънт на образованието – ИНТЕРАУЛА

 ПОКАНА ЗА  УЧАСТИЕ В

ГОДИШНА КЛАСАЦИЯ

"ОБРАЗОВАТЕЛНО ЛИДЕРСТВО" - 

2019-та

 

 

Търсим  и подкрепяме добрите управленски модели и практики в българското образование

 

     

              За втора поредна година  Междууниверситетския институт по мениджмънт на образованието – ИнтерАула е инициатор на ГОДИШНА КЛАСАЦИЯ  „ОБРАЗОВАТЕЛНО ЛИДЕРСТВО".

Целта на инициативата е да се стимулират, изследват, популяризират и разпространяват най-успешните управленски практики и модели в българското образование, като се прави ежегоден преглед на постиженията в сферата на образователния мениджмънт.

         Право да предлагат номинации имат както членовете на Сдружението, така и всички външни  институции и организации, които имат непосредствени впечатления от работата на номинираните личности и организации - регионални управления, клиенти на образователни услуги, граждански организации, местни власти и др.

 

 

  КАЛЕНДАР НА ИНИЦИАТИВАТА

 

                     Срок за подаване на номинации:                        30  септември 2019 г.

                     Срок за определяне на наградените:                 20  октомври 2019 г.

                     Публично представяне и награждаване:                  ноември 2019 г.

 

 

НОМИНАЦИИ

                         Ще бъдат приемани два типа номинации: 

             1. За екипи / организации / мрежи

 

             Номинираните екипи, организации и мрежи от всички сфери на формалното и неформално                   образование ще бъдат оценявани от експертно жури, като отличените екипи/ организации ще                получат почетен знак „ОБРАЗОВАТЕЛНО ЛИДЕРСТВО - 2018".

 

                 Приоритетно ще бъдат отличавани постижения в следните категории:

·                              „Лидерство за устойчиво институционално развитие"

·                              „Приобщаващо лидерство"

·                              „Лидерство в класната стая"

·                              „Технологично-опосредствано лидерство"

·                              „Иновативно лидерство"  

 

              2. За личности

 

               За персоналната годишна награда „ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЛИДЕР - 2018"  се приемат                   

               номинации за лидерски постижения на всички категории ръководители на организации,

               органи или звена, които работят в сферата на образованието и чиито успешни управленски 

               практики са сред номинираните за почетния знак „Образователно лидерство". 

 

 

Формуляр за номинация на личности -  

https://docs.google.com/document/d/1NWWYuI8YKh25SfkfSO2SmnbxONU_qssdDWa91ouJZbI/edit?usp=sharing

 

 

Формуляр за номинация на организации, мрежи и екипи: 

            https://drive.google.com/open?id=1IxKoAYDZAPRPdv-7iwX7aNGjMfoLNLIjNR1DTxft4ro 

 

Критерии за организационните номинации:

https://drive.google.com/file/d/1LWfL6-XdIDZRpb2ddMGVISeEYoGhaF--/view?usp=sharing

 

 

Формулярите за номинация се изпращат на имейла на МИМО - Интераула: 

mimointeraula2017@gmail.com.  

image1.jpg
bottom of page