ПОКАНА

              Междууниверситетският институт по мениджмънт на образованието  „Интераула“ (МИМО – Интераула) ви кани на заключителното събитие по проект „ИНКУБАТОР НА ИНТЕГРИРАНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ МРЕЖИ В ГОЛЕМИЯ ГРАД“

Проектът е съфинансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на инициативата

«София - Европейска столица на спорта».

 

Кога?   9 ноември 2019 г. (събота),  9:30  – 17:00 ч. , аула на НФСГ

Къде?      Национална финансово-стопанска гимназия

                София, ул. Розова градина 1

 

Вход свободен

 

           ИНКУБАТОРЪТ дава възможност на младите хора да (до)развият свои иновативни идеи за работа в широки учещи мрежи на територията на голяма София в три тематични направления: „зелени и здравословни градове“, „равноправни и приобщаващи учещи градове“ и „достойна работа и предприемачество в учещия град“. По всяка от трите ключови теми са сформирани работни групи. На събитието младежките екипи, които бяха сформирани през м. юни 2019 г., ще представят своите предложения пред широка публика, като най-добрите разработки ще бъдат подкрепени да кандидатстват по спонсорски младежки конкурси на Столична община през 2020 г.

 

График на дейностите за тематичните ателиета и финалното събитие

09:30 ч. - начало на тематичните ателиета по екипи

 

12:00 ч. - обяд

 

12:30 ч. - регистрация на участниците във финалното  събитие

 

13:15 ч. -              откриване

 

13:30 - 13:45       А 1.1.  "Зелена мрежа"

13:45 - 14:00       А 1.2. "Вертикално озеленяване"

14:00 - 14:15       А 2       Интегрирани градски мрежи за спорт, туризъм и                                                                                                                            здравословен начин на живот"

14:15 - 14:30       Гостуваща мрежа - Трасформатори (Анна Калинова)

 14:30 - 14:45      Обща дискусия по тематичното направление "Зелени и                                                                                                              здравословни учещи градове"

 

14:45 - 15:00     Б 2  "Интегрирани  градски мрежи за гражданско, културно и                                                                                                               интеркултурно образование"

15:00 - 15:15     Гостуваща мрежа - Професионална общност на приобщаващите

                          специалисти (Ивайло Кискинов)

15:15 - 15:30      Обща дискусия по тематичното направление  "Равноправни                                                        и                                           приобщаващи учещи градове" 

 

 15:30 -15:45    В 2  Интегрирани мрежи за образование по предприемачество

 15:45 -16:00    В 3  Интегрирани мрежи за учене през целия живот                                        

 16:00 - 16:15    Гостуваща мрежа -   YoutHub (Мадлен  Николова)                           

 16:15 - 16:30    Обща дискусия по тематичното направление "Достойна  работа и предприемачество в учещия град" 

  16:30 -17:00     Закриване

 

             Повече информация за проекта можете да намерите на сайта на МИМО-Интераула:

https://ciinobg.wixsite.com/mimointeraula

            Моля, потвърдете участието си на имейл: : mimointeraulaproject@gmail.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

SCHEDULE /

6-6:30 PM

I'M A PARAGRAPH. CLICK HERE TO ADD YOUR OWN TEXT AND EDIT ME.

6:30-7 PM

I'M A PARAGRAPH. CLICK HERE TO  EDIT ME.

7-7:15 PM

I'M A PARAGRAPH. CLICK HERE TO  EDIT ME.

7:15-8 PM

I'M A PARAGRAPH. CLICK HERE TO ADD YOUR OWN TEXT AND EDIT ME.

© 2023 by SCALE IT UP. Proudly created with wix.com  ,  For Questions /  Contact us at info@mysite.com

  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Google+ Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now